Social Media Trainer

IMG_6336De ontwikkeling van computers, internet en mobiele telefoon is al sinds de jaren ’80 niet exclusief aan volwassenen voorbehouden. Kinderen, tieners en Whizzkids weten vaak veel eerder dan volwassenen wat er hot or not is op het wereld wijde web, en zijn niet bang deze mogelijkheden uit te proberen. Internet is een leerzame speeltuin waar bijna alles mogelijk lijkt. Games, huiswerkagenda’s, buitenschoolse activiteiten, dating, alles kan. En daar wringt hem soms ook de schoen. Hoe veilig is het internet? Het blijkt uit onze trainingen dat verbazend weinig ouders een beeld hebben van wat hun kind allemaal doet op internet, en dat veel kinderen eigenlijk geen weet hebben van eenvoudige privacyinstellingen.

Via Social Media Training leren kinderen niet alleen de gevaren en valkuilen van internet kennen, ze gaan ook actief met elkaar in gesprek over cyberpesten. Ervaringen worden gedeeld, discussies gevoerd en oplossingen gevonden. Trainingen wijzen uit dat in de wereld van moderne communicatie-ruzies vaak “opgelost” worden door blokkeren van accounts, telefoonnummers of het verlaten van websites en WhatsApp groepen, en zelden door echt met elkaar te praten. We lijken steeds meer gewend te raken onze geschillen met één druk op de knop weg te drukken in plaats van de confrontatie echt aan te gaan.

Daten en relaties worden tegenwoordig ook steeds vaker onderhouden via WhatsApp, Tinder en Snapchat. Spannende chatgesprekken, spannende verzoekjes en pikante foto’s horen er tegenwoordig helemaal bij. Niet zelden wordt het vertrouwen in de ander geschonden en vinden foto’s hun weg naar het Internet. En eenmaal online… kom je er nooit meer vanaf. De gevolgen van dat ene filmpje of die spannende foto kunnen kinderen langer achtervolgen dan ze zelf beseffen. Daarom is het goed om hierbij stil te staan.

Tevens wordt aandacht besteed aan de enorme ruimte die Social Media tegenwoordig inneemt in onze levens. Het lijkt voor veel scholen bijna onmogelijk mobieltjes te weren uit klaslokalen, je mobieltje uitdoen tijdens een bioscoopfilm blijkt voor velen een brug te ver, en wachtende op bus en trein pakt iedereen direct de smartphone te voorschijn. De aantrekkingskracht van even snel op je mobieltje kijken is enorm. De gedachte dat je tijdens een vakantie de Smartphone of IPad twee weken thuis moet laten is voor veel kinderen een afschuwelijke gedachte. En dat begrijpen nou juist volwassenen weer niet. Het mobiele tijdperk blijkt ook hier een generatiekloof op zich.

Kinderen inzicht geven in de plaats die de mobiele telefoon in hun leven inneemt is daarom erg belangrijk. Moet alles via de telefoon worden gedaan? Wat doe je als je even geen telefoon of computer tot je beschikking hebt? Wanneer gaat leuk internetten over in een heuse cyberverslaving? Kinderen komen tijdens trainingen en workshops vaak zelf tot verrassend inzichtelijke conclusies.

Via trainingsbureau React zijn diverse mogelijkheden voor scholen, ouders en leerlingen om beter wegwijs te worden in de wereld van Social Media.

Klik hier voor de mogelijkheden.